Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSMANI VE COVID PANDEMİSİ ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2021, pp.27-28

COVID-19: HAVACILIK SEKTÖRÜ FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ VE YÖNETİM POLİTİKALARI

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.105 Sustainable Development

Sivil Havacılık Sektörünün Ekonomik ve Sektörel Görünümü: İslâm İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelere Yönelik Bir Değerlendirme

Internatıonal Congress Of Islamıc Economy, Fınance And Ethıcs (ISEFE), İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.57-58

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL KİRALAMA İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.66

Books & Book Chapters

Hava Yolu İşletmelerinde Riskten Korunma (Hedging) Uygulamaları

in: Kurumsal Finans Alanında Sektörel Uygulamalar, Şit Ahmet, Buyuran Burcu, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.257-270, 2023

HAVAYOLU İKRAM VE YAKIT HİZMET İŞLETMELERİ

in: Havacılık İşletmeleri: Yönetim Ve Organizasyon Perspektifinden Araştırmalar, Macit Armağan, Editor, Nobel Yayınevi, pp.215-233, 2023

Havayolu İşletmelerinin Finansmanı ve Salgın Ekonomisinin Etkileri

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları V, Selçuk KOÇ,Mehmet Çağrı GÖZEN,Kerem ÇOLAK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.10-18, 2022

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

in: FUNDAMENTALS OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, Doç. Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.227-251, 2020

Küresel Finansal Piyasaların Belirsizliklere Karşı Tepkileri

in: Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Doç. Dr. Melisa E. Karabay,Doç. Dr. İrge Şener, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.609-628, 2020

Firma Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Stratejik Analizi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

in: Studies in the Framework of Financial Efficiency, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şit,Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Telek,Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Danacı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-42, 2020

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM

in: HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİNİN TEMELLERİ, DİDEM RODOPLU ŞAHİN, Editor, Nobel Yayınevi, pp.227-251, 2020

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RİSKYÖNETİMİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 4 Alanında Yeni Ufuklar, , Editor, Gece Akademi, pp.227-240, 2019

FİRMALARDA OPTİMUM NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, Sinan SÖNMEZ Ertan ÖZÇOBAN Dursun BALKAN Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Akademi, pp.243-255, 2019

Metrics

Publication

29

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals