Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ve THY A.O. Örneği

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.10, no.3, pp.904-918, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivil Havacılık Sektörünün İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Ekonomik ve Sektörel Görünümü

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.261-284, 2019 (Other Refereed National Journals)

GİRİŞİMCİLİĞİN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ VE ETKİSİ

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL KİRALAMANIN DEVRALMA STRATEJİSİNDEKİ ROLÜ: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ve İZAİR İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

International Journal of Economics, Politics, Humanities Social Sciences – IJEPHSS, vol.2, no.4, pp.254-264, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN KARLILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRK HAVAYOLLARI ÖRNEĞİ

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.3, no.2, pp.45-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAVAYOLU TEDARİKÇİLERİNİN HAVAYOLU VE HAVAYOLU MÜŞTERİLERİ İLE İLİŞKİLERİ: BALIK-KILÇIK MODELİ

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.2, no.1, pp.1-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSMANI VE COVID PANDEMİSİ ETKİSİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2021, pp.27-28

COVID-19: HAVACILIK SEKTÖRÜ FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ VE YÖNETİM POLİTİKALARI

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.105 Sustainable Development

Avrupa Havacılık Sektörünün Çevresel Politikaları ve Performansı

ICOMEP219 Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.615-624

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL KİRALAMA İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.66

Books & Book Chapters

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

in: FUNDAMENTALS OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, Doç. Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.227-251, 2020

Küresel Finansal Piyasaların Belirsizliklere Karşı Tepkileri

in: Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Doç. Dr. Melisa E. Karabay,Doç. Dr. İrge Şener, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.609-628, 2020

Firma Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Stratejik Analizi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

in: Studies in the Framework of Financial Efficiency, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şit,Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Telek,Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Danacı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-42, 2020

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM

in: HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİNİN TEMELLERİ, DİDEM RODOPLU ŞAHİN, Editor, Nobel Yayınevi, pp.227-251, 2020

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE FİNANSAL RİSKYÖNETİMİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 4 Alanında Yeni Ufuklar, , Editor, Gece Akademi, pp.227-240, 2019

FİRMALARDA OPTİMUM NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, Sinan SÖNMEZ Ertan ÖZÇOBAN Dursun BALKAN Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Akademi, pp.243-255, 2019