Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ZVT-ZCT PWM DC-DC Boost Converter with ZVS-ZCS Auxiliary Circuit

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, vol.7, no.6, pp.5961-5969, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new approach to voltage sag detection based on wavelet transform

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.32, no.2, pp.133-140, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new ZVT-ZCT quasi-resonant DC link for soft switching inverters

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol.97, no.1, pp.83-97, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

New phenemenon on power transformers and fault identification using artificial neural networks

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - ICANN 2006, PT 2, vol.4132, pp.767-776, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

PİEZOSERAMİK MALZEMELERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.5, 2016 (Other Refereed National Journals)

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME ENERJİSİNİN DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.5, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Servo Sürücü İle Makina OtüTOMASYONU

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.719-726, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Sürücü ile Bir Otomasyon Projesinin Geliştirilmesi

3e Electrotech, vol.1, no.249, pp.236-240, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Efficient Approach to Simulation of Sepic Converter with Mutual Inductance

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGIES, Konya, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.214-217

CONTROL OF SPWM APPLIED 15 LEVEL INVERTERWITH ARM PROCESSOR

International Conference on Engineering Technologies, ICENTE’xx18, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.282-285

Improving the Performance of the MPPT for Thermoelectric Generator System by using Kalman Filter

ICEEE 2018 5th International Conference on Electrical and Electronic Engineering, 3 - 05 May 2018 identifier identifier

Güç Katsayısı Düzeltme Devresi Tasarımı

1st International Conference on Energy Systems Enginnering, 2 - 04 November 2017, pp.531-535

Hibrit Elektrikli Araçlar için Güzergah Bilgisi Kullanılarak Akıllı Enerji Yönetim Sistemi

ICESE 17 1st InternationalConference On Energy SystemsEngineering, 2 - 04 November 2017

The Effect of Temperature Variations over Thermoelectric Generator Efficiency

UMAS 2017 International Engineering Research Symposium, 11 - 13 September 2017

VOLTAGE CONTROLLED DC DC BOOST CONVERTER DESIGN AND APPLICATION

International Engineering, Science and Education Conference, 1 - 03 December 2016

Güneş Enerjisi ile Beslenen Duraklarda Akıllı Enerji Yönetimi

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

Studying Effects of Changing the Irradiation on the Performance of PV System and Using MPPT

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

Güneş Enerjisi ile Beslenen Yolcu Duraklarında Akıllı Enerji Yönetimi

ICETAS 2016 International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

Piezoseramik Malzemelerle Elektrik Enerjisi Üretilmesi ve Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 September 2015

Seasonal based energy performance analyzes of Cd-Te and c-Si photovoltaic modules

IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Rome, Italy, 10 - 13 June 2015, pp.208-212 identifier identifier

Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi

ELECO 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 November 2014

Seri Baglantılı LED Armatürlerin Senkron DC-DC Dönüstürücü Kullanılarak Isık Siddeti Kontrolü

ELECO 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 November 2014

Çok Katlı Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması

Eleco 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 November 2014

Elektrikli Araçlarda Faydalı Frenleme Enerjisinin Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 September 2015

A Simple And Efficient Implemantation Of Interleaved Boost Converter

6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Beijing, China, 21 - 23 June 2011, pp.2364-2368 identifier identifier

Interleaved Boost Converter For Renewable Energy Applications

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Denizli, Turkey, 27 - 30 June 2010

Design and Implementation of Flyback Converters

5th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Taichung, Taiwan, 15 - 17 June 2010, pp.24-25 identifier identifier

Flyback Dönüştürücü Tasarımı ve Analizi

III. Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu(EVK'2009), Kocaeli, Turkey, 21 - 22 September 2009, pp.297-302

Microcontroller Based Soft-Switched Buck Converter

4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Xian, China, 25 - 27 May 2009, pp.1372-1374 identifier identifier

DA DA Boost Tipi Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO-2008), Bursa, Turkey, 26 - 30 November 2008, vol.1, pp.362-365

DA DA Buck Tipi Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO-2008), Bursa, Turkey, 26 - 30 November 2008, vol.1, pp.358-361

Implementation of Softswitched Frequency Unfolder Technique for Single Phase Inverter

IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Ajaccio, France, 5 - 07 May 2008, pp.604-605 identifier

I/O Kartı ile Doğru Akım Makinasının Hız Kontrolü

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Turkey, 19 - 21 September 2001, pp.219-221