Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZVT-ZCT PWM DC-DC Boost Converter with ZVS-ZCS Auxiliary Circuit

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, cilt.7, ss.5961-5969, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new approach to voltage sag detection based on wavelet transform

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.32, ss.133-140, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new ZVT-ZCT quasi-resonant DC link for soft switching inverters

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.97, ss.83-97, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New phenemenon on power transformers and fault identification using artificial neural networks

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - ICANN 2006, PT 2, cilt.4132, ss.767-776, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PİEZOSERAMİK MALZEMELERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME ENERJİSİNİN DEPOLANMASI

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CONTROL OF SPWM APPLIED 15 LEVEL INVERTERWITH ARM PROCESSOR

International Conference on Engineering Technologies, ICENTE’xx18, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.282-285

Improving the Performance of the MPPT for Thermoelectric Generator System by using Kalman Filter

ICEEE 2018 5th International Conference on Electrical and Electronic Engineering, 3 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Hibrit Elektrikli Araçlar için Güzergah Bilgisi Kullanılarak Akıllı Enerji Yönetim Sistemi

ICESE 17 1st InternationalConference On Energy SystemsEngineering, 2 - 04 Kasım 2017

Güç Katsayısı Düzeltme Devresi Tasarımı

1st International Conference on Energy Systems Enginnering, 2 - 04 Kasım 2017, ss.531-535

The Effect of Temperature Variations over Thermoelectric Generator Efficiency

UMAS 2017 International Engineering Research Symposium, 11 - 13 Eylül 2017

VOLTAGE CONTROLLED DC DC BOOST CONVERTER DESIGN AND APPLICATION

International Engineering, Science and Education Conference, 1 - 03 Aralık 2016

Güneş Enerjisi ile Beslenen Duraklarda Akıllı Enerji Yönetimi

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

Studying Effects of Changing the Irradiation on the Performance of PV System and Using MPPT

International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

Piezoseramik Malzemelerle Elektrik Enerjisi Üretilmesi ve Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Seasonal based energy performance analyzes of Cd-Te and c-Si photovoltaic modules

IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Rome, İtalya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.208-212 identifier identifier

Seri Baglantılı LED Armatürlerin Senkron DC-DC Dönüstürücü Kullanılarak Isık Siddeti Kontrolü

ELECO 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Çok Katlı Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması

Eleco 2014 Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014

Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi

ELECO 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 November 2014

Elektrikli Araçlarda Faydalı Frenleme Enerjisinin Depolanması

UMAS 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

A Simple And Efficient Implemantation Of Interleaved Boost Converter

6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Beijing, Çin, 21 - 23 Haziran 2011, ss.2364-2368 identifier identifier

Design and Implementation of Flyback Converters

5th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Taichung, Tayvan, 15 - 17 Haziran 2010, ss.24-25 identifier identifier

Microcontroller Based Soft-Switched Buck Converter

4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Xian, Çin, 25 - 27 Mayıs 2009, ss.1372-1374 identifier identifier

Implementation of Softswitched Frequency Unfolder Technique for Single Phase Inverter

IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Ajaccio, Fransa, 5 - 07 Mayıs 2008, ss.604-605 identifier

Low Cost Microcontroller Based Implementation of Modulation Techniques for Three-Phase Inverter Applications

IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Ajaccio, Fransa, 5 - 07 Mayıs 2008, ss.520-522 identifier identifier