Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Strategic Planing Activitıes of the Manufacturing Firms İn Kocaeli, TURKEY

Journal of Global Strategic Management, cilt.3, sa.1, ss.97-102, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Planlama Süreci Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri

kOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.16, ss.21-47, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Köseköy Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi

2nd International 6th National Vocatıonal Schools Symposıum 2011, 25 - 27 Mayıs 2011

Effects of Environmental Scanning and Planning Flexibility on SMEs Performance

6th International Strategic Management Conference, 8 - 10 Temmuz 2010