General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Research Areas: Public Health Nursing

Names in Publications: Bulut Tuba Yilmaz