Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lumbar Ultrasonography for Obstetric Neuraxial Blocks: Sonoanatomy and Literature Review

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.46, sa.4, ss.257-267, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DOES LUMBAR ULTRASONOGRAPHY IMPROVE EPIDURAL CATHETERIZATION FOR LABOR ANALGESIA? A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

Middle East Journal of Anesthesia, cilt.24, sa.2, ss.89-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Magnesium sulphate on sugammadex reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in gynaecology patients

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.128-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of ILMA and ILMA specific optimization maneuvers on cervical spine motion a clinical flouroscopic study

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.13-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Classical LMA and Proseal LMA in Pediatric Patients: A Comparative Study

Turkish Journal of Anesthesiology and Reanimation, cilt.39, sa.6, ss.311-317, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital trakeal bronkusta sağ akciğer izolasyonu

Türk Anest ve Rean Dern Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevofluran’xxın neden olduğu postoperatif titremeye klonidinin etkisi

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.30, sa.5, ss.203-208, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN NEDENİ SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU

KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.165-67, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Posterior Reversible Ensefalopati Sendromlu (PRES) Gebe ve Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Faktör V Eksikliği Olan Gebede Transfüzyon İlişkili Dolaşım Yüklenmesi (TACO)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Morbid obezlerde ILMA ve CTrach in havayolu etkinliklerinin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009

Konjenital Trakeal Bronkus: Bronşiyal Blokerin yetersiz kaldığı sağ akciğer izolasyonu

XL. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Obstetrik Zor Havayolu

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şükran Şahin, Medge D. Owen, Berrin Günaydın, Tülay Özkan Seyhan, Tülay Şahin, Editör, Medyay, ss.383-393, 2019

Sezaryen Ameliyatlarında Genel Anestezi

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şükran Şahin, Medge D. Owen, Editör, Medyay Kitabevi, ss.161-175, 2019

Obstetrik Kanama Yönetimi

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş, Owen MD,Berrin Günaydın, Tülay Özkan Seyhan, Tülay Şahin, Editör, Medyay Kitabevi, Bursa, ss.325-340, 2019

Gebelik ve Anestezi

Gebelik ve Akciğer Hastalıkları, Yorgancıoğlu A, Topçu F, Ocaklı B., Editör, Türk Toraks Derneği, ss.147-153, 2019

Gebelerde Santral Bloklarla İlgili Anatomi

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şükran Şahin, Medge D. Owen, Editör, Medyay Kitabevi, ss.57-75, 2019

Girişimsel Pulmonolojide Anestezi

Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları, Ahmet Ilgazlı, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.5-8, 2019

Nöraksiyal Bloklarda Ultrason Kullanımı

Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şükran Şahin, Medge D. Owen, Berrin Günaydın, Tülay Özkan Seyhan, Tülay Şahin, Editör, Medyay, ss.93-100, 2019

TARD AKADEMİ E-KİTAP

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, İstanbul, 2018