Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevre Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması

KOU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.92-113, 2008