Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Bacillus clausii alkalen proteazının su ile karışabilen organik çözücüler varlığında kinetik ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Bir katı üzerinde bulunansıvı damlasının buharlaşmsı ile oluşan değme açısının değişiminin difüzyon ve ısı transferi ile modellenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English