Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genel Ahlak: Kendi Kuyusunu Kazan İnsan

Evrensel Kültür, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Akillik, Hakikat ve Hakkaniyet

Evrensel Kültür, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Göreli Mekânlarda Ahlaki Kayıtsızlık

FLSF Dergisi, sa.15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özgürlüğün Kısa Tarihi

FLSF, sa.16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etil ve Epistemolojik Temelleri

Ethos Dergisi, sa.6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hermeneutik Kavramının Tarihsel Seyri

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, sa.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat ve Tasarım

Sanat ve Tasarım, sa.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles Etiğinde Akıl ve Duyguların Yeri

Felsefe Tartışmaları, sa.41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Albert Camus: Bir Yük Olarak Özgürlük

Felsefelogos Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon: Kişinin Kendi Yapısını Seçme Olanağı Olarak Özgürlük

Felsefelogos Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Yön Veren Bir Edim Olarak Karar

FelsefeYazın, sa.8, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Aristoteles: Erdemin Varlık Nedeni Olarak Özgürlük

Felsefe Tartışmaları, sa.36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodern Pratik Aklın Eleştirisi

Felsefelogos Dergisi, sa.30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Albert Camus

FelsefeYazın, sa.6, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Sınırsız İyinin Olanağı Olarak Etiğin Aşkınlığı

Yeditepe’xxde Felsefe, sa.30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernizm, Postmodernizm ve Marxizm

Felsefelogos Dergisi, sa.26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilthey’de Tin Bilimlerinin Temellendirilmesi ve Sorunları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gadamer: Pozitivist Bilim Anlayışının Reddi

Felsefelogos Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodern Etik ve Sıkıntıları

Yeditepe’xxde Felsefe, sa.4, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnanç ile Akıl İlişkisi Açısında Anselmus

Kaygı Dergisi, cilt.2004, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Olmayandan İnsanı Anlamak

Robotlar Çağında Felsefe ve Eğitim, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

Babalık ve Psikanalizm

Etkinlik İzi Etkinlikleri: Babalık ve Psikanalizm, Kocaeli, Türkiye, 29 Aralık 2016

Felsefenin Işığında Güncel Sorunlar

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2016, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2016

Bilinenden Az Değer İnanılandan Çok Ahlak

Us Atölyesi Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016

Şiirin Ontolojisi Bağlamında Uluğ Nutku Şiirleri

Türkiye'de Felsefi Antropoloji Çalışmaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015

İnsan Haklarının Doğuşu ve Anlamı

İzmit Kaymakamlığı Dünya İnsan Hakları Günü, Kocaeli, Türkiye, 10 Aralık 2014

Özgürlük Problemi: Kant ve Nietzsche

Bilkent Lisesi Dünya Felsefe Günü Etkinliği, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2013

Bauman: İlk Felsefe Olarak Etik

Haziran Toplantıları VI, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Haziran 2013

Athena İle Sentinus’xxun Dansı: Akıl ve Duygu Çatışması

Felsefeciler Derneği Cuma Söyleşileri, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2013

Siyasetin Hassas Ayarı: Sivil Toplum Kuruluşları

İnsanlık Halleri, Kocaeli, Türkiye, 23 Ocak 2013

İdeolojiler Üstü bir Talep: İnsan Hakları

İnsanlık Halleri, Kocaeli, Türkiye, 09 Ocak 2013

Kendini Bilmenin Meşakkatli Yolu: İnsan ve Değerler

İnsanlık Halleri, Kocaeli, Türkiye, 26 Aralık 2012

Platon’un Bize Ulaşmayan Mirası

İnsanlık Halleri, Kocaeli, Türkiye, 12 Aralık 2012

Felsefe ve İnsan

Dünya Felsefe Günü Etkinliği, Çanakkale, Türkiye, 21 Kasım 2012

Platon’dan Bu Yana Değişen Bir şey yok: Sözün Sınırları

xı. Mersin Felsefe Günleri, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2012

ideolojiler Üstü bir Adalet Talebi Olarak Sivil İtiaatsizlik

Felsefe Günleri Sempozyumu, Osmaniye, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2011

İtaat ve İtaatsizlik

12. Evvet Temmuz Kültür Sanat Festivali, Hatay, Türkiye, 2 - 13 Temmuz 2011

Etikte Akıl-Duygu İkilemi Sorunları

ııı. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Aşk (Her): İnsana Ağıt

Sinemasal "Zihniyet" , Burak Bakır M. Talha Altınkaya, Editör, Doğu Batı Yayınları, Ankara, ss.155-178, 2019

Felsefe Nedir: Nasıl Bir Felsefe?

Sorgulanan Felsefe , Abdullatif Tüzel ve Ali Utku, Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.31-52, 2018

Şeyler ve İnsanlar

Umuttepe Yayınları, Ankara, 2011