PROGRESİF MİYOKLONUS EPİLEPSİSİ TANISI İLE İZLENEN OLGUDA NADİR BİR GENETİK ETYOLOJİ: SERPINI-1 MUTASYONU


BAYRAK Y. E. , SAKARYA GÜNEŞ A., GÜNGÖR M. , KARA B.

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye