Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Çalışan Profesyonellerin Kariyerinin Sınırsız Kariyer Kuramı Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Erdoğmuş N., Koçer S.

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.1469-1479

  • Basıldığı Şehir: Yalova
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1469-1479

Özet

Örgütsel alanın dönüşümü televizyon işletmelerinde örgüt yapısında küçülme, yeniden yapılanma ve dış kaynak kullanımı gibi değişimlere yol açmıştır. Buna bağlı olarak kariyer sistemleri de değişime uğramış ve geleneksel örgütsel kariyer yaklaşımı medya sektöründeki çoğu çalışan için geçersiz kalmaya başlamıştır. Bildirinin amacı, televizyon yayıncılığı alanında çalışan profesyonellerinin kariyerini sınırsız kariyer kuramı açısından incelemektir. Televizyon kanallarında profesyonel olarak çalışan 60 profesyonel çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan profesyonellerin özgeçmişleri, sınırsız kariyer kuramı açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Türkiye’de özel televizyon kanallarında çalışan profesyonellerin kariyerini anlamak ve açıklamakta sınırsız kariyer kuramının kullanılabileceği iddiası ispat edilmeye çalışılmıştır.