Process That Lead to May 27, 1960 Coup and after Coup Reflected in Sevinç Çokum’s Novel Named Karanlığa Direnen Yıldız


Creative Commons License

Arkon Tekinel G.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.34-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 19
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.34-48

Abstract

Turkish fiction has addressed in detail many subjects that affected society, history, and social and cultural changes since the 1870s. Turkish fiction describes important developments and challenging processes of Turkish politics to readers. The May 27, 1960 Coup, one of the soulshattering milestones of Turkish political history, was addressed in novels by various authors from different perspectives. Therefore, discussion of the effects and results of this military intervention was not limited to the memories of people who experienced it or to the history books. It was also addressed in the fictional world of novels. Sevinç Çokum, one of the important authors of Turkish literature, in her novel named Karanlığa Direnen Yıldız, addressed from a critical perspective the latest years of the Democrat Party, the ruling party at that time, the relationships of the ruling party with the opposition party, army, press, and universities, the process which led to the May 27 Coup, and the implementations of the National Unity Government. This study examines the personal and social effects of the May 27, 1960 Coup reflected in Karanlığa Direnen Yıldız, a period novel.

1870’lerden itibaren toplumu etkileyen hemen her konuyu, yaşanan tarihî, sosyal ve kültürel değişiklikleri ayrıntılarıyla işleyen Türk romanı; Türk siyasî hayatındaki önemli gelişmeleri ve sancılı süreçleri de okuyucuya yansıtır. Türk toplumunda derin izler bırakan ve Türk siyasî tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 27 Mayıs 1960 İhtilâli, pek çok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla romanlarda işlenmiştir. Böylece günümüzde de etkileri ve sonuçları tartışılan bu askerî müdahale, o günleri yaşayanların hatıralarında ya da tarih kitaplarının sayfalarında kalmayıp romanın kurmaca dünyası içinde de değerlendirilmiştir. Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sevinç Çokum, Karanlığa Direnen Yıldız romanında Demokrat Parti iktidarının son yıllarını, iktidarın muhalefet, ordu, basın ve üniversite ile ilişkisini, 27 Mayıs’ı hazırlayan süreç ile ihtilâl sonrası Millî Birlik Hükümeti’nin uygulamalarını eleştirel bir bakışla ele almıştır. Bu çalışmada 27 Mayıs 1960 İhtilâli’nin bireysel ve toplumsal etkilerinin bir dönem romanı olan Karanlığa Direnen Yıldız romanına nasıl yansıdığı incelenmiştir.