Mikroalg yağının lipaz katalizli hidroliz tepkimesine etki eden proses parametrelerinin istatiksel yöntemle optimizasyonu


KUTLUK T.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.111-125, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier