Ratlarde deneysel monooküler deprivasyon ambliyopisi modelinde, intraperitoneal olarak uygulanan Rolipramın görme, uzaysal ve görsel bellek üzerindeki davranışsal ve vizüel kortikal plastisite üzerindeki biyokimyasal etkisi.


ÇELİK O. S. , ALTINTAŞ Ö., ERALDEMİR F. C. , MUTLU O. , KUM T.

50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey