SALTER PELVİK OSTEOTOMİ AÇISININ KALÇA EKLEMİNDE TEMAS ALANINA VE BASINÇ DAĞILIMINA ETKİLERİ DENEYSEL ÇALIŞMA


MUTLU İ., UĞUR L., ÇELİK T., ÖZKAN A., MEMİŞOĞLU K., KİŞİOĞLU Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.2, pp.243-247, 2014 (Peer-Reviewed Journal)