Gazâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk Adlı Eserinde Siyasetü’ş-Şeriyye Esasları


OKUR H.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.1-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)