ÇOK ÇEŞİTLİ MEDYA ORTAMLARINDA GENÇLERİN GELENEKSEL RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özel S.

Selçuk İletişim, vol.8, no.4, pp.281-320, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Selçuk İletişim
  • Page Numbers: pp.281-320

Abstract

Sayısal iletişim teknolojilerinin gündelik yaşamda hakimiyetini giderek arttırdığı günümüzde artık geleneksel kelimesi ile tamlanan radyo ve televizyon yayıncılığının durumunu da araştırmak önemlidir. Özellikle de yeni medya ortamlarının aktif kullanıcısı konumundaki gençlerin medya kullanımları üzerine yapılan araştırmalarda radyo ve televizyon tüketimlerinde bir gerilemeye vurgu yapılmaktadır.  Bu çalışmada, bu tür argümanlar da göz önüne alınarak, gençlerin radyo dinleme eğilimleri üzerine bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada genç dinler kitlenin, ne dinledikleri, ne zaman dinledikleri, nasıl dinledikleri, neyi dinledikleri ve neden dinledikleri soruları üzerinden hareket edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öncül çalışmalarda da belirtildiği gibi, radyoda birincil tüketim içeriğinin müzik olduğu, radyo dinleme sürelerinin günlük hafta içi 2-4 saat hafta sonları 1-2 saat aralığında gerçekleştiği, radyonun daha çok seyahatler sırasında tercih edildiği ancak gün bölümlerine göre gece saatlerinin dinlemek için daha çok tercih edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca radyonun neden dinlendiği ile ilgili elde edilen bulgulara göre radyo, eğlence, bilgi edinme, duygu durumuna destek, sosyalleşme gereksinimlerinden dolayı takip edilmektedir.