Kronik hepatit B infeksiyonunda lamivudine direnç gelişiminin değerlendirilmesi


AKHAN S. , GÜREL E., AKSOY S.

IX.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2008, Turkey, 3 - 06 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey