İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî


GÖRGÜN T., YILDIRIM A., BOYALIK M. T. , ÖZTURAN M., KOCA M. A. , TÜRKER Ö., et al.

İlimlerin Metinleşme Sürecine Belâgat Geleneği Bağlamında Bir Not: El-Fevâidü’l-Guyâsiyye Şerh ve Hâşiyeleri, , Editör, İSAM Yayınları, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayın Evi: İSAM Yayınları
  • Editörler: , Editör