Analytical and Experimental Investigation of Emission Emitted During the Laser Ablation


SİPAHİOĞLU S., GENÇ ÖZTOPRAK B. , AKMAN E. , KAÇAR E. , DEMİR A.

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25 - 29 Ağustos 2008

  • Yayın Türü: Bildiri