3 ve 4.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri


Özcel G., Çelebi Öncü E.

the journal of International social sciences education, vol.7, no.2, pp.250-277, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

15 Temmuzda yaşanan hain darbe girişiminin ardından ülkemizde gerçekleştirilen güncellemelerden birisi de eğitim programlarında olmuştur. İlkokullarda bir çok dersin içeriğindeki vatanseverlikle ilgili değer ve kavramlar ön plana alınmıştır. Amaç: Bu çalışma 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin vatanseverlik değerine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmada çalışma grubu olarak Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunmakta olan dört devlet okulu ile bir özel okulun 3 ve 4. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Araştırmaya 435 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu ile hikaye tamamlama formları uygulanmıştır. Nicel veriler frekans ve yüzde dağılımıyla sunulmuş, nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin vatanseverlik değerine ilişkin olumlu tutum içerisinde oldukları bulunmuştur. Öğrencilerin vatanseverlikle ilgili örtük durumlar içeren hikayelere verdikleri cevaplar da vatanseverlikle ilgili “milli birlik ve beraberlik, mücadele, anlaşmaya varma” gibi durumları dillendirerek vatana sahip çıkma ile ilgili farkındalıklarını olduğunu göstermiştir. Sonuç: Öğrencilerin doğrudan kendilerine yöneltilen sorularla birlikte örtük olarak hikayeler aracılığıyla da vatana sahip çıkma, vatanı koruma, vatan için harekete geçme gibi görüşlerini de dolaylı biçimde yansıtabildikleri ve bu cevaplarının da vatanseverlikle ilgili olumlu nitelikte değerlendirilebileceği görülmüştür.