Osmanlı Dönemi ni Konu Alan Dönem Filmleri Anlatısının Oluşturulması Sürecinde Minyatürlü Elyazmalarının Birincil Kaynak Olma Özellikleri El Yazmalarındaki Minyatür ve Edebi Metin Anlatısından Yararlanma


YAKUT İ.

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication TOJDAC, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : The Turkish Online Journal of Design Art and Communication TOJDAC