PİSTON TASARIMI VE FARKLI YAKIT KARIŞIMLARININ DİREKT ENJEKSİYONLU BİR HCCI MOTORDA YANMAYA ETKİLERİNİN SONLU HACİMLER METODU İLE İNCELENMESİ


Köse K., Altınkurt M. D., Türkcan A.

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2020, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.359-366

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.359-366
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

İçten yanmalı bir motorda, yanmayı etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Motorun çalıştığı ortamın hava koşulları, sıkıştırma oranı, kullanılan yakıt, silindir içerisindeki basınç ve sıcaklık bunlardan sadece birkaçıdır. Silindir içerisinde meydana gelen yanmada, her bir yakıt zerresinin oksijen molekülü ile kimyasal tepkimeye girmesi yanma verimini artırmada önemli rol oynamaktadır. Oluşturulacak olan iyi bir türbülans, hava ile yakıtın en ideal düzeyde karışmasını sağlayacaktır. Böylece yanmamış hidrokarbon oranları azalacak ve silindir içerisindeki basınç ve sıcaklık artacaktır. Türbülansı etkileyen en önemli faktör ise piston tasarımıdır. Piston yüzeyine verilecek olan iyi bir geometri, pistonun silindir içerisindeki hareketi esnasında hava-yakıt karışımına yön vererek güçlü bir türbülans oluşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla içten yanmalı bir motorda, yanmanın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için doğru piston geometrisini kullanmak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, direkt enjeksiyonlu bir HCCI motorda farklı piston tasarımları ve benzin-alkol karışımları için sonlu hacimler metodu kullanılarak yanma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyonlarda, piston yüzey geometrisindeki değişimlerin ve benzin-alkol karışımlarının silindir içindeki basınç ve sıcaklığı değiştirdiği görülmüştür.