Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri Panel Veri Analizi


BAYRAKTUTAN Y., DEMİRTAŞ I.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.1-28, 2011 (Peer-Reviewed Journal)