Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

POLAT S., ENDER K.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.20, 2014 (Peer-Reviewed Journal)