Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Daltna Başvuran Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Olguları 1998-2006


Çolak B., Karakaya I., Kurtaş Ö., Şişmanlar Ş. G., Biçer Ü.

ADLI TIP BÜLTENI = THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE, vol.14, no.2, pp.71-79, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çocuklara yönelik cinsel istismar; psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel uyarılma için kullanılmasıdır. Uygun şekilde değerlendirilmeyen cinsel istismar olgularında, çocuğun korunması engellenebileceği gibi sanığın ceza alması veya suçsuz bir kişinin zarar görmesine de neden olunabilir. Çalışmada; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim DalTna başvuran ve cinsel istismara uğradığı bildirilen olguların özellikleri ve muayene süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 1998-2006 tarihleri arasmda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim DalTna başvuran adli olgulara ait rapor ve dosyalar retrospektif olarak incelenmiş olup, cinsel istismar kapsamına giren 50 (%3,1) olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların %62’si kadın, %38’inin erkek olduğu, %60’ının 12 yaşından küçük yaş grubunda bulunduğu saptanmıştn. Sanıkların genellikle mağdurun tanıdığı kişiler (%70) ve tümünün erkek olduğu saptanmıştn. Olguların %36(18)’smda fiziksel bulgulara yönelik sorular sorulurken, olguların %50 (n:25)’sinde ruh sağlığının, %14 (n:7)’üne ise fiziksel ve ruhsal değerlendirilmesine yönelik sorular sorulduğu görülmüştür. Ruh sağlığı açısından değerlendirilen 38 olgunun %60,5(n:23)’inde cinsel istismarla ilişkilendirilebilecek ruh sağlığında bozulma saptanmıştır. Yeni yasal düzenlemeler sonrası Adli Tıp Anabilim Dalına yansıyan cinsel istismar olgularında önemli artış olduğu belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerin mevcut yapılanma ve işleyişleri, cinsel istismarların değerlendirilmesi için uygun görülmemektedir. Cinsel Suçları Değerlendirme Merkezlerinin kurulması, tanı konulması yanı sıra ortaya çıkan veya çıkabilecek patolojilerin tedavilerinin de gecikmeden yapılması da sağlanmış olacaktır.Anahtar kelimeler: Çocuk, cinsel istismar, ruhsal muayene, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları