Halk Takviminin Oluşumuna Farklı Bir Bakış: Panayırların Halk Takvimi Üzerindeki Etkisi


DURMAZ U.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, pp.63-74, 2016 (Peer-Reviewed Journal)