Marmara Denizi’nde Yayılış Gösteren Aurelia aurita Denizanası Türünün Filogenetik Analizi


Creative Commons License

Güneş M. , Polat F.

Acta Aquatica Turcica, cilt.15, ss.163-170, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.22392/actaquatr.577537
  • Dergi Adı: Acta Aquatica Turcica
  • Sayfa Sayıları: ss.163-170

Özet

Çalışmamızda Marmara Denizi sahillerinde yayılış gösteren Knidliler şubesine ait Aurelia aurita denizanası türü filogenetik olarak incelenmiştir. Bunun için Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi’nin kuzey ve güney sahillerinden toplanan denizanası örneklerinden DNA’lar izole edilmiş ve mitokondrial Sitokrom Oksidaz Altünite I (COI), 16S rDNA, nüklear 18S rDNA ve Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1) gen bölgeleri Polimeraz Zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifiye edilmiş ve ardından dizi analizleri yapılmıştır. Filogenetik analizler GenBank’tan alınan dizilerle birlikte değerlendirilerek gerçekleştirilmiş ve türler arası ilişkiler belirlenmiştir.