Türk hastalarda biyotinidaz gen mutasyonlarının moleküler karakterizasyonu


KARACA M., ÖZGÜL R. K. , ÜNAL Ö. , YÜCEL YILMAZ D., KILIÇ M., HİŞMİ B., ...More

XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey