Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-10


Creative Commons License

GERÇEK Ş. , FİDAN D.

Bilgilendirici ve Yazınsal Okuma ve Dinleme Metinlerinin Özetlenmesinin Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri, Nadir Engin Uzun, B. Ümit Bozkurt, Editör, Okan Üniversitesi Yay., İstanbul, ss.225-248, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: Okan Üniversitesi Yay.
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.225-248
  • Editörler: Nadir Engin Uzun, B. Ümit Bozkurt, Editör

Özet

Özetleme, ayrıntılandırma stratejisi gerektiren bir beceridir; okuyucunun sürekli önceki bilgilerine başvurmasını, bu bilgileri çalışma belleğine transfer etme ve yeni bilgilerle birleştirme çabasını içerir (Winstein & Mayer, 1986). Bu çalışmada bilgilendirici ve yazınsal okuma-dinleme metinlerinin özetlenmesiyle ilgili sekiz saatlik özet yazma eğitimi alan Türkçe Öğretmenliği Programı 3. sınıf öğrencilerinin eğitimle ilgili görüşlerinin betimlenmesi, böylece öğrencilerin özetleme farkındalığı ile ileride hazırlanacak eğitim programlarında dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrenciler, yazınsal ve okuma metinlerini bilgilendirici ve dinleme metinlerine göre daha kolay özetlediklerini bildirmiştir. Öğrenciler bu eğitimin, özetleme başarılarını olumlu yönde etkilediğini, ileride kendi öğrencilerine de öğretebileceklerine inandıklarını, ancak önemli bilgiyi önemsiz bilgiden ayırmakta güçlük çektiklerini, bu nedenle daha çok örnek metin üzerinde çalışılması ve derslerde kuramsal bilgiye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar sözcükler: özetleme stratejileri, bilgilendirici metin, yazınsal metin, dinleme metni, okuma metni