Demografik Verilerin, Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi


ERDOĞAN B., ŞİMŞEK ŞAHİN E. , ÖZ T.

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey