Profesyonel Futbolcuların Takıntı, Batıl İnanç ve Düşünce Kontrollerinin İncelenmesi: İstanbul Anadolu Yakası Kulüpleri Örneği


Creative Commons License

Kavi O., KARAGÜN E.

Turkish Studies, vol.15, no.7, pp.2973-2992, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 7
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.45975
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.2973-2992

Abstract

The purpose of the study is to determine the thought controls, obsession and superstition of the footballers who are playing for professional football clubs in Anatolian part of Istanbul. The study also aims to find out whether these determined features change according to socio demographic variables. In accordance with the purpose of the study, the official website of Turkey Football Federation was examined and it was found that there are 7 professional football clubs in the Anatolian part of the Province of Istanbul and they play at super league, 1st, 2nd and 3rd leagues. After obtaining this information, the ethical approval was taken from the Kocaeli University, Clinical Research Non-entrepreneurial Ethics Committee. Later, we got in touch with those football clubs. 233 professional football players from these clubs were applied Information Form, Superstition and Behaviour in Sports Inventory, Mausley Obsessive Compulsive Scale and Thought Controlling Scale. While the data was analysed, Independents Sample T test, among parametric tests, was applied to compare paired groups, variance analysis was applied to compare multiple groups. As a result, it was found out that superstition and behaviours of the footballers showed a significant difference according to the league in which they play, and the totem and their nationality. However, their thought control level showed a significant difference according to the variables like how long they have played professionally, their league and their nationality. Similarly, obsessive and compulsive disorder showed a significant difference according to the variables such as how long they have played professionally, their league, totem and their nationality. No significant difference was observed in any of the scales for obsessive compulsive disorder, thought control, and superstitions according to the age, educational status, and marital status of the footballers. In the light of these findings, it was considered that more detailed studuies should be performed as there are no other studies done in this field in the Literature. 

Amaç, İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan kulüplerde oynayan profesyonel futbolcuların; batıl inanç, takıntı ve düşünce kontrollerini belirlemektir. Belirlenen bu özelliklerin de; yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, kardeş sayısı, uyruğu, lisanslı futbol oynama yılı, profesyonel olarak futbol oynama yılı ve lig seviyesi gibi değişkenler açısından değişip değişmediğini incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden İstanbul İli Anadolu yakasında süper lig, 1., 2. ve 3. Ligde mücadele eden toplam 7 profesyonel futbol kulübü olduğu belirlenmiştir. Ardından Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan etik onay alınmış ve profesyonel spor kulüpleriyle iletişime geçilmiştir. Anadolu Yakası’nda bulunan profesyonel ligde mücadele eden 7 takımda çalışan toplam 233 profesyonel futbolcuya; Bilgi Formu, Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri; Mausley Obsesif Kompulsif Ölçeği ve Düşünceleri Kontrol Etme Ölçeği uygulanmıştır. Veriler analiz edildiğinde normal dağılıma uyduğundan; parametrik testlerden İkili grupların karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında ise varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçta; futbolcuların; yaş, eğitim durumu, medeni durum açısından obsesif kompulsif bozukluk, düşüncelerini kontrol etme ve batıl inençlar ölçeklerinin hiç birinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak batıl inanç ve davranışları; oynadıkları lig, totem ve uyruklarına göre anlamlı bir değişim gösterirken, Düşünce kontrol düzeyleri; profesyonel futbol oynama yılı, lig ve uyruk değişkenlerine göre, Obsesif kompulsif bozukluk ise profesyonel futbol oynama yılı, lig, totem ve uyruk değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında literatürde yapılan çalışmalara rastlanılmamış olması nedeniyle detaylı çalışmaların yapılması önerisinin uygun olacağı düşünülmüştür.