Evaluation of Solid Waste in TheTextile Industry


Fersiz S.

3.International Congress on Contemporary Scientific Research, Adana, Turkey, 7 - 08 August 2023, pp.487-493

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.487-493
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

With the increase in the level of economic welfare and the development of the concept of fashion, clothing habits are also changing rapidly. Today, people have begun to renew their clothes in shorter times and thus create more textile waste. Since the textile sector is an important employment area in the whole world and in Turkey, it has created job opportunities for many people. The textile sector in Turkey is an industry branch that is constantly developing within the manufacturing industries. As a result of the increase in the production capacity of textile products over the years, Turkey has become one of the largest textile exporters in the world. The developments in the textile sector and the increase in production capacity have led to an increase in the demand for raw material resources and the amount of waste generated. Today, international businesses use design thinking methods to re-evaluate clothing design, production and consumption. In this way, the service life of the products is extended and there is an opportunity to be re-evaluated. Fiber is produced from recyclable textile wastes and included in the production chain.It is possible to evaluate the fibers with good insulation properties obtained by recycling textile wastes as coats, blankets, sound and noise insulation materials. In addition, energy can be obtained from non-recyclable materials. In this way, it will be ensured that raw material resources are protected, energy costs are reduced, and environmental impacts that may occur during the production process are reduced. Thanks to recycling, the costs of transportation, storage and disposal methods to be applied will be reduced by the sustainable use of natural resources and raw material resources. In addition, natural resources such as soil and water used for cotton production can be used for the production of other agricultural products necessary for people. In this study, information is given about textile consumption, waste generation and recycling opportunities in Turkey and in the world. 

Ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ve moda kavramının gelişmesi ile giyim alışkanlıkları hızla değişmektedir. Günümüzde insanlar kıyafetlerini daha kısa sürelerde yeniler hale gelmiş ve böylelikle daha çok tekstil atığı oluşturmaya başlamıştır. Tekstil sektörü tüm dünya ve Türkiye’de önemli bir istihdam alanı olması nedeniyle birçok insana iş imkanı oluşturmuştur. Türkiye’de tekstil sektörü, imalat sanayileri içerisinde sürekli gelişmekte olan bir endüstri dalıdır. Tekstil ürünlerinin üretim kapasitesinin yıllara göre artışı neticesinde Türkiye dünyadaki büyük tekstil ihracatçılarından biri haline gelmiştir. Tekstil sektöründeki gelişmeler ve üretim kapasitesinin yükselmesi hammadde kaynaklarına olan talebi ve oluşan atık miktarlarının artmasına yol açmıştır. Günümüzde uluslararası ölçekteki işletmeler giysi tasarımı, üretimi ve tüketimi konularını yeniden değerlendirmek için tasarım odaklı düşünme metotlarını kullanmaktadırlar. Bu sayede ürünlerin kullanım ömrü uzamakta ve yeniden değerlendirilme fırsatı bulunmaktadır. Geri dönüştürülebilen tekstil atıklarından elyaf üretilerek üretim zincirine dahil olması gerçekleştirilmektedir. Tekstil atıklarının geri kazanılmasıyla elde edilen yalıtım özellikleri iyi olan elyaflardan palto, battaniye, ses ve gürültü yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca geri dönüştürülemeyen maddelerden enerji elde edilmesi sağlanabilir. Bu şekilde hammadde kaynaklarının korunması, enerji maliyetinin azaltılması, üretim prosesi sırasında oluşabilecek çevresel etkilerin azaltılması sağlanacaktır. Geri kazanım sayesinde doğal kaynakların ve hammadde kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ile oluşan atıkların taşıma, depolama ve uygulanacak bertaraf yöntemleri masraflarının azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca pamuk üretimi için kullanılan toprak, su gibi doğal kaynaklar insanlar için gerekli olan diğer tarımsal ürünlerin üretimi için kullanılabilecektir. Bu çalışmada Türkiye ve dünyada tekstil tüketimi, atık oluşumu ve geri dönüşüm imkanları hakkında bilgiler verilmiştir