98. Bölüm Renal Hücreli Karsinomlarda Deney Hayvanı Modelleri


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B.

in: Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri, Ejder Saylav BORA , Can ÖZLÜ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.861-868, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.861-868
  • Editors: Ejder Saylav BORA , Can ÖZLÜ, Editor

Abstract

Renal hücreli karsinomlarda, çeşitli hayvan

kanseri modelleri mevcuttur ve her birinin belirli

güçlü ve zayıf yanları vardır. Çalışma planlanırken,

seçilen modelin amaca uygun olduğundan

emin olmak için mevcut hayvan modellerinin

özelliklerini, yürütülen araştırmanın türünü ve

incelenecek ilacın etki mekanizmalarını dikkate

almak son derece önemlidir.

Kanser aşılarının etkinliğini ve immünoterapi

temelli yaklaşımları göstermek için immünokompetan

farelerde Renca modeli değerli olabilir.

Eker sıçan modeli, kalıtsal RCC ve sekonder

tümörlerin gelişiminde yer alan genetik temeli

ve moleküler olayları araştırmakta yardımcı olmuştur.

Bağışıklık yetersizliği olan farelere insan tümör

RHK hücre dizilerinin ksenograft implantasyonu

ile üretilen hayvan modellerinin, yeni

kemoterapötik veya anjiyojenik ilaçların, gen

terapisinin ve insan RHK tümörlerinin in vivo

görüntülenmesinin araştırılması için oldukça

yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

İnsan tümör antijenlerini eksprese eden yeni

nesil sinjeneik hayvan modelleri, bu terapötik

yaklaşımları, entegre bir bağışıklık sistemine

bağlı olarak incelemek için umut verici olabilir.

Renal tümörlerin histolojik çeşitliliği nedeniyle,

öncelikle sık görülen berrak hücreli karsinom

ile ilgili çalışıldığından, preklinik araştırmalarda

bazı alt tipler yeterince temsil edilmez

ve yeterli hayvan modeli yoktur. Bu, gelecekteki

araştırmalar için anahtar rol oynamaktadır.

Renal tümörlerin farklı alt tiplerine benzeyen

yeterli modellerin oluşturulması, patofizyolojisinin

daha iyi anlaşılmasına ve gelecekte kanser

tedavisinde devrim yaratacak tedavilerin geliştirilmesine

yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, deneysel hayvan modelleri, renal hücreli karsinom.