Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Türkiye’de Düzenlenen İlk Güzellik Yarışması


Creative Commons License

Özkan G.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, no.1, pp.587-606, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.587-606
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to reveal how the first news texts regarding the first beauty contest organized embracing the beauty contests that were organized by the Cumhuriyet Newspaper with a socio-cultural approach between 1929-1933 as a public relations study were shaped by the nationalistic discourse and how the contest was functionalized as a public relations study. For that purpose, the first page news which was published in the Cumhuriyet Newspaper between 4 February 1929 when the first beauty contest organized in 1929 was declared and 4 September 1929 when the contest was concluded were compiled with document screening and among the data collected, news texts regarding the beauty contest were evaluated in terms of the basic arguments of the nationalistic discourse and it was tried to determine the effect of the nationalistic discourse on the meaning of the contest. At the end of the review, it was observed that categories like “Dilemma of Us/Them”, “Equality with Other Nations” and “Collective Participation” had come into prominence, the contest was considered a national issue and sending a Miss Turkey to an international beauty contest would equal to be among modern nations.

Bu çalışma, sosyo-kültürel bir yaklaşımla 1929-1933 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi tarafından düzenlenen güzellik yarışmalarını bir halkla ilişkiler çalışması olarak ele alarak yapılan ilk yarışmaya ilişkin haber metinlerinin milliyetçi söylem tarafından nasıl biçimlendirildiği ve yarışmanın bir halkla ilişkiler çalışması olarak nasıl işlevlendirildiğini ortaya çıkarmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla, 1929 yılında düzenlenen ilk güzellik yarışmasının ilan edildiği 4 Şubat 1929 tarihi ile yarışmanın sonuçlandığı 4 Eylül 1929 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan ilk sayfa haberleri doküman taraması ile derlenmiş, toplanan verilerden güzellik yarışmasına dair haber metinleri; milliyetçilik söyleminin temel argümanları açısından değerlendirilmiş, milliyetçi söylemin yarışmanın anlamına olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonunda “Biz/Onlar İkilemi”, “Diğer Uluslarla Eşitlik” ve “Kolektif Katılım” kategorilerinin ön plana çıktığı görülmüş, yarışmanın milli bir mesele olarak konumlandırıldığı, uluslararası güzellik yarışmasına bir Türk güzeli göndermenin modern milletler arasına girmek ile eşit gösterildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.