Evidence-based integrated care initiatives for improving physical health of psychiatric patients


Uysal Yalçın S.

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Fiziksel Sağlık, Hülya Bilgin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.49-53, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.49-53
  • Editors: Hülya Bilgin, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

The morbidity and mortality rates among psychiatric patients are higher than general population. Physical health deteriorates more rapidly due to symptoms, lifestyle behaviors and environmental factors of psychiatric disorders. Most psychiatric patients lose their life due to cardiovascular and metabolic diseases. The care of these individuals focuses solely on mental complaints and ignores the symptoms of physical illness. In the international literature, various intervention programs, monitoring tools and guidelines have been established to recover and improve physical health in psychiatric patients. In our country, there are few studies aimed at protecting and improving the physical health of individuals with psychiatric diseases. Nurses working in psychiatry clinics might ignore the physical health requirements in the care of patients. Role confusion may be experienced upon whom will intervene in scope of protection and deterioration of physical health. However, nurses working in psychiatry clinics are responsible for the development of healthy lifestyles through intervention programs such as taking preventive measures for the physical health of psychiatric patients, monitoring their physical illnesses, exercising, diet and smoking. It is considered that this review, which focuses to highlight the importance of physical health of psychiatric patients, will make an significant contribution to nursing literature in our country and enhance the awareness about the responsibilities of psychiatric nurses about physical diseases.

Keywords: Mentally ill persons; psychiatric nursing; holistic health

Psikiyatri hastalarının morbidite ve mortalite oranları genel nüfusa göre daha yüksektir. Psikiyatrik hastalıkların semptomları, yaşam tarzı davranışları ve çevresel etmenler nedeniyle bu bireylerde fiziksel sağlık daha hızlı bozulmaktadır. Psikiyatri hastalarının çoğu kardiovasküler ve metabolik hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Bu bireylerin bakımında sadece ruhsal yakınmalara odaklanılmakta, fiziksel hastalık belirtileri göz ardı edilmektedir. Psikiyatri hastalarında, fiziksel sağlığı geliştirmek ve iyileştirmek için uluslararası literatürde çeşitli müdahale programları, izlem araçları ve yönergeler oluşturulmuştur. Ülkemizde psikiyatrik hastalığı olan bireylerin fiziksel sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar az sayıdadır. Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşireler hastaların bakımında fiziksel sağlık gereksinimlerini gözardı edebilmektedir. Fiziksel sağlığın korunması ve bozulması durumunda kimin müdahale edeceği konusunda rol karmaşası yaşanmaktadır. Fakat psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşireler, psikiyatri hastalarının fiziksel sağlığı için koruyucu önlem alma, fiziksel hastalıklarını izleme, egzersiz, diyet, sigarayı bıraktırma gibi müdahale programları ile sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesinden sorumludur. Psikiyatri hastalarının fiziksel sağlığının hakettiği önemi kazanmasına ve geliştirilmesine odaklanan bu derlemenin, ülkemizde hemşirelik literatürü için önemli bir katkı sağlayacağı, hemşirelerin fiziksel hastalıklar ile ilgili sorumluluklarına dair farkındalığı artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıl hastası bireyler; psikiyatri hemşireliği; bütünleyici sağlık