Bütünleşik Olarak Değerlendirilen Yüzey Ağlarının Optimizasyonu


KONAK H.

Türk Haritacılığının 100. Yılı, TUJJB ve TUFUAB Kongreleri,Bildiriler Kitabı, Ankara, Cilt II, Turkey, 1 - 05 May 1995, pp.259-267

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-267