Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Vankomisin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarında Yıllar İçindeki Değişim


DUYMAZ F. Z. , GENÇ S., OSMANİ A., UZUNER H. , DÜNDAR D.

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey