4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Kısmi Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı ve Uygulaması


Creative Commons License

Karacan E.

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), no.228, pp.1-7, 2011 (Peer-Reviewed Journal)