Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı KişiselDeğişkenlerin Rolü


AYDIN SÜNBÜL Z., Güçray S. S.

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.6, no.45, pp.101-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)