Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı KişiselDeğişkenlerin Rolü


AYDIN SÜNBÜL Z. , Güçray S. S.

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.6, no.45, pp.101-114, 2016 (Other Refereed National Journals)