Bira içeriğindeki alkol oranının kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi


TEKÇE N. , DEMİRCİ M., PALA K., TUNCER S., ÖZEL H. E. , AYDEMİR S., ...More

Uluslararası İzmir Dişhekimliği Bilimsel Kongre ve Sergisi, Turkey, 27 - 29 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey