Organic Chemistry 11e Shortened Contents


Uyanık C. (Editor)

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2020

 • Publication Type: Book / Textbook
 • Publication Date: 2020
 • Publisher: Literatür Yayıncılık
 • City: İstanbul

Abstract

 • Giriş
 • Karbon Bileşikleri Topluluğu
 • Asitler ve Bazlar
 • Alkanlar ve Sikloalkanların Adlandırılmaları ve Konformasyonları
 • Stereokimya
 • Alkenler ve Alkinler I
 • Alkoller ve Eterler
 • Aromatik Bileşikler
 • Aldehitler ve Ketonlar
 • Karboksilik Asitler ve Türevleri
 • Aminler
 • Karbohidratlar
 • Lipitler
 • Amino Asitler ve Proteinler
 • Nükleik Asitler ve Protein Sentezi