İŞ BECERİKLİLİĞİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

Ceylan A. , Nazarı A. R.

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.13, no.70, pp.988-995, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 70
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi
  • Page Numbers: pp.988-995

Abstract

Örgütsel davranış alanında en çok araştırılan ve incelenen tutumlardan biri olan iş tatmini, üretim, hizmet, eğitim, sanayi sektörü de dâhil olmak üzere her kuruluşun çalışanları üzerinde elde etmeye çalıştığı önemli bir sonuçtur. İş başarısının en önemli faktörlerinden biri, iş yaşamında bireyin beklentileri ile gerçek ortamdaki sonuçlardan arasındaki farktan kaynaklanan duygusal bir tepki olarak ifade edilen iş tatminidir. Ek olarak iş doyumu, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını olumlu yönde etkiler ve yaşam doyumlarını güçlendirir. Dahası önemli derecede öğrenme isteği ve imkânı sunan memnuniyet oluşumu, daha yüksek kalite ve daha yüksek üretim, daha yüksek organizasyon verimliliği sağlar. Dolayısıyla iş doyumunu belirleyen değişkenleri saptamak önemlidir. Kavram ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, iş tatmininin liderlik tarzı, örgütsel destek algısı ve yönetici desteği, örgütsel adalet, iş baskısı ve işten çıkarılma şüphesi gibi faktörler tarafından belirlendiği görülmektedir. Bu çalışmada “iş beceri davranışı, iş tatmininin belirleyicisi midir?" sorusu cevaplanmaya çalışılacak ve elde edilen sonuçlar bağlamında iş becerisinin, iş tatmininin önemli bir belirleyicisi olup olmadığı tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Becerikliliği, Beceri, Tatmin.