İnterlökin 28B genotiplerine göre kronik hepatit C li Türk hastaların özellikleri ve pegile interferon ile ribavirin kombinasyon tedavisine yanıtları


AYGEN B., AKHAN S. , GÜNAL Ö., TAHERİ S., ZARARSIZ G., SAYAN M. , ...More

17.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2015, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey