SERA ZİRAİ TOPRAĞINDA TOPLAM PESTİSİT SEVİYELERİ VE SERA ÖZELLİKLERİ İLE PESTİSİT SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Serttaş A., Ayaz T., Yurdakul S., Doğan G., Göktaş R. K. , Civan M.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.3, pp.900-910, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21923/jesd.932800
  • Title of Journal : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Page Numbers: pp.900-910

Abstract

Organoklorlu Pestisit(OCP)’ler doğada kalıcı özelliktedir ve toprakta birikme eğilimi gösterir. Çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinden dolayı son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. OCP’lerin besin zincirine katıldığı ilk nokta olan sera yetiştiriciliğinde, seviyelerinin tespit edilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada 24 Plastik, 24 cam kaplı serada OCP seviyeleri ölçülmüş ve sera sahiplerine uygulanan anketten elde edilen sera özellikleri verileri ile ilişkilendirilmiştir. Bütün seralarda ölçülen toplam OCP (Σ17OCP) ortalama değeri 21,34 ng/g olarak hesaplanmıştır. Seralarda yaz ve kış olmak üzere iki farklı mevsimde alınan örnekler incelendiğinde Σ17OCP Yaz: 12,99 ng/g iken Σ17OCP kış: 33.86 ng/g ölçülmüştür. En yüksek Σ17OCP seviyesi 181,10 ng/g ve en düşük Σ17OCP seviyesi 3,31 ng/g olarak ölçülmüştür. Toplam OCP seviyeleri ile seralarda kullanılan ilaç miktarları, havalandırmanın kıyaslanması sonucunda ilaçlama ve havalandırma kriterlerinin toplam OCP seviyesine doğrudan etkisi tespit edilmiştir. Bu sebeple, ilaç kullanım miktarları konusunda daha bilinçli kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi ve özellikle kış mevsimde, havalandırma miktarının arttırılması önerilmektedir