Bibliometric Analysis of Post-graduate Dissertations in Aquatic Products Area of Turkish Universities (1979-2020)


Creative Commons License

AYDIN H.

Menba Journal of Fisheries Faculty, vol.7, no.1, pp.6-15, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Menba Journal of Fisheries Faculty
  • Page Numbers: pp.6-15
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the structure of bibliometric post-graduate thesis in the field of Aquatic Products at universities in Turkey between the years 1979-2020. For this purpose, a total of 3819 theses including 2861 master and 958 doctoral on "Aquatic Products" in the Higher Education Council (YÖK) Thesis Center were examined. Studies have shown that a total of 52 universities have post-graduate studies in the field of aquatic products, and 35 universities have both master and doctoral studies. The topics aquaculture, fish biology, fish diseases and fishing were determined to be the most studied subjects in master and doctoral dissertations. It was observed that 60.2% (n = 2.298) of the thesis studies were performed by men and 39.8% (n = 1521) were women, and the top five universities where the master and doctoral studies were completed respectively are; Ege (19.3%, n = 737), İstanbul (9.1%, n = 347), Çukurova (8.4%, n = 319), Fırat (6.1%, n = 233) and Çanakkale Onsekiz Mart University (5.3%, n = 204). While the number of foreign students is 30 for master students, the number for PhD is 19 students. It was also determined that the first three countries where the most foreign students come from are Libya (19), Iraq (7) and Iran (4).

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde 1979-2020 yılları arasında su ürünleri alanında yazılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik yapısını ortaya koymaktır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi bünyesinde bulunan “Su Ürünleri” konulu 2861 adet yüksek, lisans 958 adet doktora olmak üzere toplam 3819 tez çalışması incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, toplam 52 üniversitede su ürünleri alanında yüksek lisans çalışması yapıldığı tespit edilirken, 35 üniversitede hem yüksek lisans hem de doktora çalışması yürütüldüğü tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde en fazla çalışılan konuların yetiştiricilik, balık biyolojisi, balık işleme, balık hastalıkları ve balık avcılığı olduğu tespit edilmiştir. Tez çalışmalarının % 60.2 (n=2.298)’si erkekler, % 39.8 (n=1521)’i de bayanlar tarafından yapıldığı ve en fazla yüksek lisans ve doktora çalışmasının tamamlandığı ilk beş üniversitenin sırasıyla Ege (%19.3, n=737), İstanbul (%9.1, n=347), Çukurova (%8.4, n=319), Fırat (%6.1, n=233) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (%5.3, n=204) olduğu tespit edilmiştir. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek lisans yapanlarda 30 iken, doktora yapanlarda 18 kişidir. En fazla yabancı uyruklu öğrencinin geldiği üç ülkenin ise Libya (19), Irak (7) ve Iran (4) olduğu tespit edilmiştir.