Leadership behaviours that dance athletes perceive and prefer Dans sporcularının algıladıkları ve tercih ettikleri liderlik davranışları


Creative Commons License

Ödemiş M., Karagün E.

Journal of Human Sciences, vol.13, pp.5201-5213, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.14687/jhs.v13i3.4030
  • Title of Journal : Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.5201-5213

Abstract

Leadership behaviours that dance athletes perceive and prefer 

Abstract  Aim: The aim of this study is to determine if the leadership behaviours that dance athletes perceive and prefer show any differences according to the variables such as gender, age, dance age, educational background.  Method: 49 athletes, including 26 male and 23 female, that participated in Latin and Standard Dance Clubs Championship League 1. Stage and Koç Dance Cup Open held in 2015 in Istanbul, participated in this study voluntarily. In order to measure athletes' preferred and perceived leadership behaviours, the Sports Leadership Scale, which Chelladurai and Saleh's (1980) has developed and Tiryaki (2000) made validity-reliability tests, was used. Since the data does not conform to the normal distribution, Man Whitney U test was used for two sets of comparisons, and the Kruskal-Wallis test was used for comparisons of more than two sets.  Results: as a result of the study, no significant differences were observed between athletes' preferred and perceived leadership behaviours. In terms of age variable, there are significant differences in Sub scale Perceived total score, democratic behavior, positive feedback. However, no significant differences were observed in terms of autocratic behavior, social support and education-training. in terms of dance age variable, significant differences were observed in perceived total score, social support and positive feedback. However, no significant differences were observed in democratic behavior, education-training and autocratic behavior. In terms of education state, there are significant differences in perceived total score from leadership subscale, democratic behavior; while no significant differences were observed in training-Instruction, autocratic behavior, social support. In terms of dance age, there are significant differences in preferred leadership and social support from subscale. In terms of education, there was significant difference only in democratic behaviour. 

 

Keywords: Perceive Leadership; Prefer Leadership; Dance Athletes; Coaches; Dances Sport. 

Bu çalışmanın amacı, dans sporcularının tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışlarının; cinsiyet, yaş, dans yaşı, eğitim durumu değişkenlerine göre bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmaya gönüllü olarak 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen Latin ve Standart Kulüplerarası Dans Ligi 1.Etap Yarışması ve Koç Dans Cup Open yarışmasına katılan 26 erkek, 23 kadın sporcu olmak üzere toplamda 49 sporcu katılmıştır. Araştırmada sporcuların tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışlarını ölçmek için Chelladurai ve Saleh’ nin (1980) geliştirdiği ve Türkiye için geçerlilik-güvenirliği yapılan Sporda Liderlik Ölçeği (Tiryaki, 2000; Toros ve Tiryaki, 2006) kullanılmıştır. Veriler normal dağılıma uymadığından analizlerde; ikili küme karşılaştırmaları için Man Whitney U Testi, ikiden fazla küme karşılaştırmaları için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kadın ve erkek dansçıların algıladıkları ve tercih ettikleri liderlik davranışı arasında bir fark olmadığı,  yaş değişkeni açısından alt ölçeklerden algılanan toplam puan, demokratik davranış, pozitif geri bildirim açısından anlamlı fark görülürken,  otokratik davranış, sosyal destek ve eğitim öğretim açısından anlamlı fark görülmemiştir.  Dans yaşı değişkeni açısından algılanan toplam puan, sosyal destek ve pozitif geri bildirim anlamlı görülürken, eğitim öğretim, demokratik davranış, otokratik davranış anlamsız görülmüştür. Eğitim durumu açısından algılanan liderlik alt ölçeklerinden algılana