Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde “Dijital İkiz” Teknolojisinin Kullanımı:Sistematik Literatür Araştırması


Yanık D. A., Arıcan O. H., Arslan O.

11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Kocaeli, Turkey, 12 May 2022, vol.1, no.1, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojideki hızlı değişim ve gelişim, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde; nesnelerin interneti,

dijital ikiz, yapay zekâ, blok zinciri, siber fiziksel sistemler, büyük veri gibi teknolojik unsurların

benimsenmesini ve bu yollarla dijital entegrasyonu sağlamıştır. Bu kavramlardan dijital ikiz

teknolojisi son zamanlarda popülerliğini artırarak gerek sektör raporlarında gerekse de akademik

çalışmalarda önemi vurgulanan ve işletmeler tarafından da kullanımı yaygınlaşan bir dijital unsur

olarak ön plana çıkmaktadır. Literatürde, dijital ikiz teknolojisini tanımlamaya yönelik 60’tan fazla

tanım yapıldığı belirtilmiştir, bu tanımlardan yola çıkarak dijital ikiz teknolojisi, fiziksel bir nesnenin

ve bu nesneyi bir araya getiren bütün bileşenlerin sanal temsili ile veri alışverişinde bulunabilen dijital

kopyası olarak açıklanabilir. Günümüzde lojistik 4.0, akıllı tedarik zinciri gibi teknoloji yoğunluklu

ve sürdürülebilirliği amaçlayan modern konseptlerde de dijital ikiz teknolojisinin benimsenmesi

kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu çalışmada; web of science ve scopus veri tabanlarında yapılan taramalarda, anahtar kelime ve

konu başlıkları analiz edilerek literatürde lojistik ve tedarik zinciri alanında dijital ikiz teknolojisinin

kullanımına ilişkin verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 2017-2022 yılları arasında hazırlanan 240

çalışma tespit edilmiş ve bu çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Taranan çalışmalardan %

54’ü araştırma makalesi, % 40’ı bildiri ve % 6’si ise kitap bölümleri vb. diğer akademik yayınlardır.

Literatürde, Türkiye’den herhangi bir çalışmaya rastlanmazken, en fazla çalışmanın Almanya’da

yapıldığı, onu Çin ve ABD’nin takip ettiği tespit edilmiştir. En fazla kullanılan anahtar kelimeler

incelendiğinde, bunların “dijital ikiz”, “lojistik”, “tedarik zinciri”, “simülasyon”, “endüstri 4.0” ve

“karar verme” terimleri olduğu bulunmuştur. Çalışmalar çoğunlukla mühendislik, bilgisayar

bilimleri, işletme ve yönetim alanında yapılmıştır. En fazla yayın yapan kurumlar; Hochschule für

Wirtschaft und Recht Berlin ve The University of Hong Kong’tur. COVID-19 salgının lojistik ve

tedarik zinciri yönetiminde dijitalleşmeye etkileri ise en fazla atıf alan çalışma konularıdır. Araştırma

bulgularının akıllı lojistik ve akıllı tedarik zinciri yönetiminde gelecekte yapılacak akademik ve

sektörel çalışmalara faydalı olması hedeflenmektedir.