İKİ YÖNLÜ SİMETRİK MODEL BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERİN FACEBOOK KULLANIM ANALİZİ


Creative Commons License

DOĞRU Y. B., DOĞRU S.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, pp.344-360, 2017 (Peer-Reviewed Journal)