POSITIVE EFFECT OF COVID-19 ON THE ENVIRONMENTAL ECONOMY


Torun Kayabaşı E.

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68

Abstract

In this study, many things started to change in the world with the emergence of Covid-19 in China and then being declared as a pandemic by the World Health Organization. At the beginning of this, nature started to come to itself as a result of people's lifestyle, changes in the production activities of large enterprises, people not going out on the streets and being isolated, and greenhouse gases decreased. After the pandemic, the rupture in the Ozone Layer in Space was closed. Apparently; After the pandemic, people will pay more attention and use environmentally compatible production tools in order not to destroy and protect the environment.herefore, both people and nature will create a better environment by harmonizing their production and production methods by making use of the opportunity given to them. People's consumption habits will also change positively in this process. Therefore, not polluting the environment will increase the economic contribution of the environment to the world and increase the quality of life of people.

Keywords: Environment, Pandemic, Environmental Economy, Business

Bu çalışmada, Covid-19’un Çin’de ortaya çıkması ve sonrasında Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilmesi ile dünyada pek çok şey değişmeye başladı. Bunların başında insanların yaşam biçimleri, büyük işletmelerin üretim faaliyetlerinde değişikliklerin olması, insanların sokağa çıkmaması ve izole olması sonucu sera gazlarında azalma meydana gelmesi sonucu doğa kendisine gelmeye başlandı. Pandemi sonrası Uzaydaki Ozon Tabakasındaki yırtılmanın Kapandığı görüldü. Görünen o ki; pandemi sonrası çevrenin tahrip edilmemesi ve korunması için insanlar daha çok dikkat edecek ve çevre ile uyumlu üretim araçlarını kullanacaklardır.Dolayısıyla hem insanlar hem de doğa kendisine verilen fırsatı değerlendirerek yaptığı çalışmaları, işletmeler üretim şekellerini çevreye uyumlu hale getirerek daha iyi bir çevre yaratmış olacaklar. İnsanların tüketim alışkanlıkları da bu süreçte olumlu yönde değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla çevrenin kirletilmemesi, çevrenin dünyaya kazandıracağı ekonomik katkıyı artıracak ve insanların yaşam kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Pandemi, Çevre Ekonomisi, İşletme,